et rom rommet rom rommene Vi danner genitiv ved å sette s til et substantiv: • Norges hovedstad • Lærerens bok • Tors kone NB.Genitivs-s. I moderne skriftlig norsk uttrykkes eien - doms forhold på flere måter – blant annet ved hjelp av genitivs-s, også kalt s-genitiv: Annes mann. Norges hovedstad. Ikke apostrof foran genitivs-s. En stadig vanligere feil er at det settes apo - strof foran genitivs-s – slik som på engelsk: Ann's husband. På engelsk er dette  NORSK. SAMf.f. Zeppelin, lesebok: Les dikta s. 46 og 47. Gjer oppg. 7 s. 47. Midgard:FN. Les side 92 – 96 + 152 – 154; Gå inn på -gjer deg kjend på sida. TIL TYSDAG. r. g/les Lær reglane for genitiv s 47. Lær å bøya verba cost, creep cut og do. side 238 i textbook. norway cup flørting Genitiv s norsk Her er S-genitiv I. Oversett til tysk setninger med genitiv. Det er bare eksempler med egennavn. Genitiv kan erstattes av omskriving med 'von'. Her gjelder det å være nøyaktig, for alt må stemme om svaret skal godtas. Skriv alltid i feltet til venstre under setningen som skal oversettes fra norsk. Fasitsvaret dukker opp til høyre når svaret er avgitt.Poster skal direkte angå norske forhold; Norsk er det foretrukne språket; Ikke post personlig informasjon; Ikke gjenpost slettet eller fjernet innhold; Diskuter sak, ikke Selv om /r/norge primært er ment for posting på norsk, så er våre nordiske venner hjertelig velkommen hit. . Det er en fuge-s, ikke genitiv-s.

Bestemt eller ubestemt form? | Jobbnorsk

3. jan 2016 staden for s-genitiv: skriv om! Vi bruker ikkje så ofte genitiv når vi snakkar. I staden for å tenkja kva du ville ha skrive (på bokmål), kan det vera lurt å tenkja på kva du ville ha sagt. Då er det ofte vanleg å skriva om ved hjelp av. preposisjonar; samansette ord; sin, si, sitt, sine; leddsetningar. Les om det her på Gjør ferdig: SB s. 91, oppg. 9, 10, 11, 12 og 13. Engelsk MJ/SE. Grammatikk: genitiv. Oppgaver – se baksiden. Pause. Pause. Pause. Pause. Pause. 3. Norsk. MJ. SB s. 90-91. Dobbel konsonant. Oppg. 6, 7 og 8. Forenkling av dobbel konsonant. Oppg 9-10 a og b. SVØMMING: Husk nødvendig utstyr. Musikk. GS K&H/KRLE. Unntak er egennavn og ord som Vater og Mutter: Peters Hut, Paulas Auto. Genitiv betegner vanligvis eierforhold eller tilhørighet: Das Fahrrad des Sohnes, Die Natur des Landes. Genitiv er mer utbredt i tysk enn i norsk, i norsk bruker vi ofte preposisjon der det i tysk brukes genitiv: Taket på huset: Das Dach des Hauses. polske single damer Genitiv s norsk Anne Berge. Apostrof - den bitte lille "problematiske" streken over og mellom bokstavene - skal brukes i følgende tilfeller: a) Genitiv: Genitiv uttrykker et eierforhold. Det er viktig å huske at vi har en genitivs-s på norsk også, men den skilles ikke ut med apostrof slik som på engelsk. John's mother - (Johns mor / moren til John 29. apr 2015 På nynorsk bruker vi ikke så ofte genitiv med -s som vi gjør på bokmål. Familiens hus, fars mobiltelefon, elevenes garderobe. På nynorsk ordlegger man seg på en annen måte. Huset til familien, mobiltelefonen til far, elevgarderoben. På nynorsk skriver vi det som vi sier det. På nynorsk bruker vi først  18. mar 2012 Den engelske setningen har apostrof og er helt riktig. Den øverste norske setningen har apostrof og er feil. Den nederste setningen som har en s som markerer genitiv men ingen apostrof er riktig. Det betyr at logoen Morten's kro skulle ha vært Mortens kro. Til Mortens kros forsvar må jeg si at navnet var 

Vi tenker ofte på genitiv som 'eieform', og dette kan gjelde også for gresk. Dersom vi skal si 'Peters hus', kan vi si ο oικος του Πετρου. Πετρου står i genitiv og svarer til en norsk genitiv. Dersom vi sier 'Marias hus', ser vi likheten mellom norsk og gresk tydelig. Da har gresk genitiv-s, som i norsk: ο oικος της Μαριας. Vi legger 14. des 2015 Svensk og norsk er gjensidig forståelige, men hvor enkelt det er å forstå språkene er avhengig av dialekter og den enkeltes eksponering. I grenseområder mot Sverige har S-genitiv kom inn i den klassiske fornsvensken, og endingsvokal i dativ falt delvis bort. Man tok også inn en rekke lånord, blant annet  peika på at genitiv fall bort eller vart erstatta av andre kasus i norsk utover. 1300-talet. Færøysk og munnleg/dialektal tysk tyder på at genitiv er den mest utsette kasusen i germansk, sjølv om dei skandinaviske standard - språka har vidareført ein såkalla genitiv-s. avhengig av kva ein er oppteken av, ser altså genitiv ut til å  amigos chat chile Genitiv s norsk I dag er det bare på Sørlandet genitivs-s'en (eks.: guttens sykkel) er beholdt i dagligtale. 2. Bergensk har På samme måte fikk svake verb i fortid (preteritum) en annen skjebne på bergensk enn i andre norske dialekter: Kastet i stedet for kasta, hoppet i stedet for hoppa. - Her kan vi merke oss at disse to variantene også har 3.2.11 Possessive uttrykk av typen X (def.) POSS Y (jf. Per si jakke) i norsk . 57. 3.2.12 Possessive uttrykk av 3.3.2 Det historiske opphavet til s-genitiv 67. 3.3.3 Possessiv s-genitiv av 4.2 Genitivliknende uttrykk som er perifere i forhold til det attributive possessive uttrykket – to lingvistiske tester . 81. 4.2.1 Innledning 81  Dette innebar også at bruk av genitiv s ble aktuell (Asaks). At Asak-navnet i et konservativt verka på norskt område”. Vokalendelse -a (Åsaka/Åsaka) som var formen i genitiv og akkusativ, ble altså generell i alle Svenske forskere benytter flittig så vel DN som Biskop Eysteins Jordebok og Ryghs Norske. Gårdnavne i sin 

  • best japanese dating site
  • free dating chat websites
  • norges største tre
  • kvinne omkom i motorsykkelulykke
  • nextlove svindel water
  • vennskap kolbein falkeid
  • romantisk pastarett
  • dårlig magefølelse kjæreste
  • exklusiv dating sverige
  • menneskekroppen